Home » Teksty z lat 1965-1969 by Jerzy Grotowski
Teksty z lat 1965-1969 Jerzy Grotowski

Teksty z lat 1965-1969

Jerzy Grotowski

Published 1990
ISBN : 9788370440008
Enter the sum

 About the Book 

Pierwsza wydana w Polsce, autoryzowana książka zawierająca wybrane teksty Jerzego Grotowskiego, opublikowana po raz pierwszy w roku 1989, a w wersji poprawionej i w pełni zaakceptowanej przez autora – w roku 1990 (wyd. 3 z roku 1999 było powtórzeniemMorePierwsza wydana w Polsce, autoryzowana książka zawierająca wybrane teksty Jerzego Grotowskiego, opublikowana po raz pierwszy w roku 1989, a w wersji poprawionej i w pełni zaakceptowanej przez autora – w roku 1990 (wyd. 3 z roku 1999 było powtórzeniem wydania 2). Jej redaktorami byli Janusz Degler i Zbigniew Osiński, ściśle współpracujący z autorem. Wyjściowym zamiarem wydawców było opublikowanie polskiego przekładu Towards a Poor Theatre, na co jednak Grotowski nie wyraził zgody, proponując w zamian inny wybór tekstów. W efekcie przygotował dla polskich czytelników nową, przebudowaną i zaktualizowaną publikację spełniającą funkcję informacyjną i inspirującą, analogiczną do tej, jaką w latach 60. i 70. na świecie pełniło Towards…. Na zasadniczy korpus książki składają się teksty Grotowskiego z lat 60. publikowane już w polskiej prasie. Część z nich w innych wersjach pojawiła się w Towards a Poor Theatre (Ku teatrowi ubogiemu, Aktor ogołocony, Nie był cały sobą i Techniki aktorskie), część zastąpiła odpowiednie „składowe” książki wcześniejszej (Teatr Laboratorium 13 Rzędów, Teatr a rytuał, Ćwiczenia, Głos i Odpowiedź Stanisławskiemu – ostatnie trzy teksty opracował i podał do druku w latach 70. Leszek Kolankiewicz). Odrębną część publikacji stanowił Aneks, w którym znalazły się poświęcone Grotowskiemu artykuły innych autorów, prezentujące dokonania twórcy po roku 1969 (dwie recenzje Konstantego Puzyny z Apocalypsis cum figuris, tekst Tadeusza Burzyńskiego Grotowski – wielkość nieurojona oraz szkic Zbigniewa Osińskiego o działaniach artysty po roku 1983). Całość wieńczył pierwszy autoryzowany polski przekład Performera. Zmontowane w ten sposób Teksty… stanowią spójny wyrazisty tom prezentujący sposób, w jaki Grotowski chciał być w Polsce postrzegany na przełomie lat 80. i 90.